Welkom bij Wijs en Wel

Wijze keuzes

een beter leven

Onderwijs en welzijn

Als docent, begeleider of jongerenwerker zie jij hoe jongeren, jongvolwassenen en cliënten een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Op persoonlijk, mentaal, fysiek, seksueel en sociaal gebied. Wijs en Wel wil jou daarin ondersteunen, zodat de mensen met wie jij werkt, weerbaar worden, beter communiceren en gezonder gaan leven.

Wijs en Wel richt zich op preventie
en geeft lessen, trainingen en ondersteuning op maat!

Lessen en trainingen

Wil jij dat jongeren of cliënten zich bewust worden van hun persoonlijke wensen en grenzen? Wil jij hun eigenwaarde, zelfkennis en weerbaarheid bevorderen? Wijs en Wel geeft lessen, trainingen en workshops op persoonlijk, mentaal, lichamelijk, seksueel en sociaal gebied.

Ondersteuning

Je wilt het beste voor je leerlingen, cliënten of medewerkers. Maar je komt tijd te kort of je hebt niet voldoende menskracht voor het ontwikkelen van een lesprogramma, een training of interventie. Wijs en Wel neemt je dit graag uit handen.

 

In opdracht van

Je hebt al een programma of training op het oog, maar je hebt een docent/trainer nodig om dit uit te voeren. Wijs en Wel doet dit in overleg.

 

 

Wat vindt Wijs en Wel belangrijk?

Iedereen is uniek en van waarde. Iedereen heeft het recht om zelf keuzes te maken.
Maar welke keuzes zorgen ervoor dat je sterk wordt en blijft?
Welke beslissingen helpen om gezond te zijn, zowel fysiek als mentaal?
Wijs en Wel ondersteunt jong en oud in wie ze zijn. Wijs en Wel streeft ernaar dat zij:

• Hun persoonlijke waarden en normen leren kennen.
• Hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
• Hun sociale vaardigheden ontdekken en goed communiceren.
• Aan een positief zelfbeeld werken.
• Perspectief krijgen op de toekomst.