Visie en missie

Visie

Wie ben ik? Hoe kan ik mezelf ontplooien? Vrijwel iedereen zoekt naar antwoorden op deze vragen. Sommigen krijgen ondersteuning uit hun omgeving, maar anderen niet. Wijs en Wel helpt deze groep mensen graag in hun zoektocht.

Binnen het onderwijs, een instelling of organisatie krijgen jongeren en/of cliënten niet altijd de ondersteuning die ze nodig hebben. Het gebeurt nogal eens dat zij, om welke reden dan ook, meer tijd en aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling nodig hebben dan ze krijgen.  

Wijs en Wel geeft ondersteuning omdat er veel te winnen valt. Als bijvoorbeeld jongeren nu aan een stabiele basis bouwen, vallen ze later niet zo snel om. Ze bloeien op als ze in hun kracht staan. Ook nemen hun kansen in het leven toe, omdat ze weten wie ze zijn, wat ze kunnen en wat hun sterkte is.

‘Wijs’ zijn in je persoonlijke keuzes heeft invloed op je ‘wel’ voelen.

Een voorbeeld. Het is wijs om te kiezen voor empathie. Om de ander zoveel mogelijk in zijn of haar waarde te laten. Grenzen te zien en te respecteren. Zo blijven we met onszelf en de ander in balans. Daar voel je je goed bij. En de ander ook.

Missie

Wijs en Wel wil bewustwording creëren voor de persoonlijke keuzes die iemand kan maken op mentaal, fysiek, seksueel en sociaal gebied. Door informatie krijgt hij of zij kennis en inzicht in gedachten en gedrag. Samen met het oefenen van vaardigheden zal deze persoon bewuste keuzes kunnen maken, weerbaar en veerkrachtig zijn. Wie goed voor zichzelf zorgt, kan ook beter voor een ander zorgen. Dit komt het persoonlijke leefklimaat, maar ook de samenleving ten goede.

bewustwording